Postări

Se afișează postări din septembrie, 2018

Despre curriculum şi laşitate parentală

Când vorbim despre curriculum întrebările relevante sunt:  ce livrăm copiilor? cât livrăm copiilor? cum livrăm copiilor?  Actorii direcți sunt profesorii și părinții iar cei indirecți directorii, primarii și miniștrii. Altfel spus conținuturile, metodele și oamenii. La majoritatea materiilor conținuturile sunt constante în timp: teorema lui Pitagora, structura atomului, legea lui Newton, gramatica sau structura celulei nu s-au schimbat. La istorie, geografie, științe sociale se schimbă tot timpul atât realitatea obiectivă cât și unghiul din care privim realitatea. La literatură se schimbă moda, apar noi abordări constant. Azi copiii sunt sensibili la Harry Potter și poate e mai util să le dai gustul lecturii cu ceva ce le place și să treci ulterior la lucruri mai grele. Așa că la majoritatea materiilor nu prea e de umblat la conținuturi, iar la unele e nevoie de o continuă revizuire. De exemplu va trebui spus că Marea Britanie nu mai e în Uniunea Europeană.  Referitor la