Tot ce vreți să știți despre Mișcarea Populară și despre cine-i vor fi liderii

Premise

Orice țară cu o clasă politică serioasă își stabilește obiectivele în funcție de valorile sale fundamentale.
Acele obiective sunt atinse de către oameni selectați să pună în aplicare strategii, utilizând resursele disponibile.

Cine definește valorile fundamentale? Națiunea bazată pe experiența secolelor sale de istorie.
Cine selectează strategiile și oamenii care să le pună în aplicare? Sistemul democratic prin alegeri.

În campania electorală, proiectele propuse se numesc ofertă electorală. Oamenii care trebuie să pună în aplicare aceste strategii se numesc candidați. După alegeri, strategiile se numesc „program de guvernare” iar oamenii se numesc „guvernanți”.

În funcție de resursele cu care candidații vor să-și pună în aplicare strategiile, există două tipuri de oferte electorale:

 • ofertele populiste: „am aceste proiecte pentru voi, ele costă x lei, dar ca să fiu sigur că mă alegeți vă mint că nu vă cresc taxele și impozitele”. Sau:
 • ofertele responsabile: „nu vă cresc taxele, acestea sunt resursele pe care mă bazez, votați-mă pentru că iată ce proiecte voi reuși să pun în practică utilizând acei bani!”

De ce nu funcționează lucrurile în România?

Raportarea la valori în România de astăzi este neclară iar obiectivele vagi și instabile în timp. Non-valoarea pare să fie promovată. De aceea, în primul rând este nevoie ca Mișcarea Populară să declanșeze și să promoveze dezbaterea despre valori. 

Lucrurile nu funcționeză pentru că sistemul nostru democratic este un foarte prost selector al proiectelor și al oamenilor care să le pună în aplicare. Dacă ar fi un bun selector atunci ar genera o clasă politică ce aduce bunăstare, nu o clasă politică producătoare de „breaking news-uri”.

De ce nu este sistemul nostru democratic un bun selector? 
Pentru că: 
 • mecanismul de selecție este defect și viciat. Votează doar electoratul captiv partidelor politice actuale, pentru că, din cauza lipsei lor de încredere, oamenii au demisionat de la rolul lor de arbitru al luptei politice.
 • Baza de selecție este redusă. Se înscriu în competiția electorală și în partide majoritar oameni cu agendă personală, nu cu agenda binelui comun. Se înscriu oameni uniți de interesele lor (adesea de acaparare a resurselor), nu oameni uniți de valorile lor.
Asta se numește simplu: deficit democratic. 

Ce urmează să facem ?

La asta m-am gândit atunci când s-a pus problema programului Mișcării Populare. În consecință am conceput un sistem total nou care tratează problema cheie, și anume deficitul democratic. Iar pentru a reduce deficitul democratic există o singură soluție: creșterea încrederii. 

Mișcărea Populară este, așadar, instrumentul pentru creșterea încrederii între români și între români și instituții. 

Mișcarea Populară este gândită ca instrument de exercitare a democrației participative care să producă printr-un sistem de selecție „de jos în sus” cele mai bune proiecte și cei mai buni oameni capabili să le pună în aplicare.

Unica modalitate pentru ca electoratul necaptiv actualelor partide (60%!!) să meargă la vot pentru a-și defini viitorul este creșterea gradului de încredere al oamenilor. Cum? Implicându-i direct în propunerea, dezbaterea, elaborarea tuturor programelor Mișcării Populare și promovarea purtătorilor acestor programe. Nu mergând către oameni cu programe gata făcute cerându-le să le susțină, ci culegând soluțiile propuse de ei, promovându-i pe cei care s-au dovedit capabili să propună soluții și să adune sprijin pentru soluțiile lor.

Aud din ce în ce mai des întrebarea „cine vor fi liderii Mișcării Populare la nivel central și la nivel local?”

Întrebarea este importantă pentru că neașteptat de mulți oameni au format comitete de sprijin locale, în care se discută deja lucruri importante. E bine că o fac, îi încurajăm și în curând vom fi alături de ei.

Răspunsul la întrebarea „cine vor fi liderii Mișcării Populare?” este simplu:

vor fi lideri cei capabili să genereze încredere. 

Vor fi lideri cei care vor da răspunsuri viabile la problemele reale ale oamenilor reali, cei care vor concepe programe de calitate și cei care își vor convinge colegii de calitatea răspunsurilor lor. Vor fi lideri cei capabili să susțină proiecte, cei capabili să genereze dezbatere, cei capabili să strângă oameni de valoare, cei capabili să-i sprijine pe cei din jurul lor, pe scurt, cei capabili să genereze încredere. Nu va fi ușor, dar este singura cale pentru ca fiecare simpatizant al Mișcării Populare să devină acționarul progresului României, nu doar consumatorul pasiv al unor politici puse în practică de ineptocrația de partid.

Primul pas este ca toți cei care simpatizează cu ideile Mișcării Populare să se înscrie (click aici) pentru a-și anunța domeniile de competență. Foarte curând vom publica PROPUNEREA de program (insist că este o propunere) astfel încât toți simpatizanții să poată participa cu propuneri de îmbunătățire în vederea elaborării programului fundației. Mă voi ocupa în această primă etapă de coordonarea celor douăsprezece domenii de activitate.

Așadar, să începem să schimbăm România!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

All you want to know about the Popular Movement and about its future leaders

Any country with a serious political class establishes its objectives based on the nation's fundamental values.

Those objectives are reached through people selected to apply strategies using the available resources.

Who defines the fundamental values? The nation through its centuries of history.
Who selects the strategies to be applied and the people able to apply them? The democratic system through elections.

During the electoral campaigns, the strategies proposed are called "electoral offer". Those supposed to apply the strategies are called "candidates". Post-elections, the strategies become "governing program" and the people that apply it are called "government".

According to the resources needed to apply their strategies, there are two types of electoral offers:
 • populist offers: „I have these projects for you, they cost x Euros, but so that I am sure you elect me I am lying to you that I will not raise taxes". Alternatively, there are
 • responsible offers: „I will not raise your taxes. Our resources are X Euros, vote for me because I have optimal strategies to maximize the results within the available resources."
Why things in Romania do not work?  Values in the Romanian society are far from clear now, therefore the objectives of the Romanian society are unstable and poorly defined. Non-value seems to be constantly promoted. Therefore there is an acute need for the Popular Movement to promote debates concerning fundamental values.
Things do not function well because our democratic system is a very bad selector of the projects and the people that should apply them. If it was a good selector it would have produced a political elite that would bring prosperity, not a political class that produces "breaking news"! 

Why our system is not a good selector?
Mainly because: 
 • The selection mechanism is defect/crooked. Only goes to polls the electorate that has been captured by political parties. It is so, because regular citizens resigned from their role of "refereeing" the political fights between political parties. This happened because people lost trust in the political class.
 • The selection basis is very small. Only participate in the political arena people with personal agendas, not people with the agenda of the "common good".
This has a name: democracy deficit. 

What is to be done?

That is what I considered when the idea of the Popular Movement came along. That is why The Popular Movement is a brand new system, that treats the key problem: the democratic deficit. And in order to reduce the democratic deficit there is only one solution: to increase the degree of trust between ordinary people and between ordinary people and the institutions.

The Popular Movement is, therefore, an instrument to produce and disseminate trust within the society.

The Popular Movement's is conceived so that it becomes the instrument of participatory democracy, that could produce through a bottom-up selection system approach, the best ideas and projects, as well as the best people capable of applying them.

The unique way to convince the 60% of Romanians that did not vote to do so, is to raise people's level of trust. How? By involving them in the proposal, debate and drafting of the Popular Movement's documents, as well as promoting those that are the carriers of these projects. Not by going to the people and asking them to support laboratory-made programs, but by harvesting their proposals, generating debates, idea exchanges and, most importantly, promoting those ready to involve and ready to raise support for their projects.

I hear more and more often: "who are going to be the leaders of the Popular Movement at central and local level?" The question is important because an unexpectedly large number of local support committees were created, and people discuss already important matters. We encourage them to continue so doing.

So, the answer to the question „who are going to be the Popular Movement' leaders?" is clear: 

will become leaders those that can produce trust.

Will become leaders those that conceive the best programs and convince their colleagues of the quality of their responses to real problems of real citizens. Will become leaders those capable to support these projects, those capable of generating debate, those able to create teams, those able to support those around them, in a word, those capable of generating TRUST. It will not be easy. But it is the only way so that each member of the Popular Movement to become the shareholder of Romania's development. It is time for us to stop being the passive consumer of policies led by the party ineptocracy. 
The first step is that those that are willing and those for whom these ideas have a resonance to register here (click here) in order to alert us concerning their fields of competence. Very soon we will publish the PROPOSAL of the program (I insist that it is a proposal) so that all members could participate with improvement proposals so that we can, all together, be able to propose a very good foundation's program. I will be responsible in these initial steps to coordinate the twelve fields of activities. 

So, let's roll!

Comentarii

 1. Domnule Funeriu, a fost, este si va fi salutara initiativa unei miscari populare care sa-si propuna drept tinta generarea increderii in "binele comun". Consider ca descurajarea crescanda a electoratului potential (aproximativ 60% din persoanele cu drept de a vota) se datoreaza tocmai neputintei de a repera "binele comun", temeiul unei republici democratice (nu "de democratie populara"!)"bine comun" care in Romania a fost privatizat!
  Cand "binele comun" a fost privatizat, discutia, ne mai vorbind de entuziasmul legat de solidarizarea in jurul obiectivului comun, recte:"binele comun", nu-si mai are obiect. Inceteaza inainte de a incepe.
  Moare inainte de a fi apucat sa traiasca.
  Discursul dumneavoastra si al nostru, a pornit de la valori si pentru a deveni popular (din "impopular", ca majoritatea subiectelor purtate exclusiv teoretic), trebuie sa electrizeze, sa capaciteze, sa potenteze, sa excite.
  De aceea, pornind de al o reflectare sumara a, de exemplu, subiectului spinos al exercitarii dreptului si obligatiei de a alege si eventual, de a fi ales, cred ca:
  Este nedemocratic si profund daunator vietii comunitatii, ca votul sa fie FACULTATIV!
  Cand esti CETATEAN si daca esti CETATEAN, e musai ca votul sa fie OBLIGATORIU si nu FACULTATIV!
  "Marea muta" care e formata din aproximativ 60% din populatie, trebuie sa intre in democratie! Democratia e o moneda cu doua fetze: drepturi si obligatii, obligatzii si drepturi! Nu poti avea acces la DEMNITATEA CIVICA fara exercitarea amandorura!
  Dar, mai este un adaos strict necesar:
  Obligativitatii exercitarii dreptului si obligatiei de a vota, sa-i fie permisa, prin evidentierea unei casete speciale pe buletinul de vot, a posibilitatii de a respinge explicit toti candidatii si formatiunile politice inscrisi(inscrise) pe respectivul buletin de vot. In felul asta vointa imperativa a comunitatii va fi VOX POPULI, VOX DEI!
  Nu 70% din 40%, USL, cum e acum!
  Si daca procentul voturilor exprimate contine optiunea marcata la buclucasa caseta de peste 50%, sa se stipuleze in noua lege electorala ca toate partidele se vor desfiinta si transforma in fundatii ca aceasta, a noastra!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt in mare parte de acord cu dvs. cu o singura conditie:educatia civica TREBUIE sa fie facuta cu temei.Mare parte din cei 60% nu au constiinta civica tocmai prin lipsa educatiei.Asta este si trebuie sa acceptam ca lipsa de educatie naste asa ceva.Aici trebuie lucrat mult,foarte mult si apoi sa cerem unor oameni responsabili votul obligatoriu.Asta in afara faptului ca tot parte din acei 60% nu mai au INCREDERE in nimeni si nimic si mai rau nu mai au idealuri,nu mai au modele.Si asta are ca origine tot educatia.Cred ca dupa ce rezolvam aceste probleme putem sa cerem obligativitatea votului.

   Ștergere
  2. Corect. Asa cum pentru a conduce un automobil e nevoie sa studiezi legislatie, sa te pregatesti, sa dai un examen psihologic de aptitudini, sa treci un examen medical, pentru a ti se atesta capacitatea ceruta, APTITUDINEA CIVICA se cere dovedita in urma unei stradanii(cursuri, exercitii de discernamant civic, examen, diploma de atestare). Daca tot nu se mai poate re-introduce votul cenzitar(cel care permitea dreptul de vot doar celor cu proprietati, deci direct interesati in treburile publice), macar sa se permita si pretinde votul obligatoriu doar celor care au dobandit o COMPETENTA CIVICA pentru a vota. E democratic si umanist.

   Ștergere
 2. Da. Este nevoie de raportarea la valori. Va pot explica de ce baza de selectie este redusa. Pentru ca nu ai nici o sansa daca nu faci parte dintr-o haita. Pentru a fi adoptat de aceasta, trebuie sa ai si tu agenda personala, trebuie sa fii obraznic si sa stii sa minti frumos. Si foarte important, sa-ti placa sa traiesti intre oameni de aceasta factura.
  Adaug faptul ca in politica este disperata nevoie de inteligenta. Este nevoie sa putem vedea ca partea goala a paharului este mai mare. Pentru prima oara am recunoscut un creier la referendumul de anul trecut si o atitudine dictata de un creier. A fost pentru prima oara cand nu am votat, daca vreti si pentru a arata ca cei care tac sunt multi. De asemenea, "domeniul de competenta" ar trebui sa fie un punct de referinta in activitatea cuiva, fie si activitate politica. Nu poti vorbi despre lucruri si, culmea, sa ai ambitia sa faci lucruri la care nu te pricepi. As vrea sa citez ce spunea doamna Madeleine Albright in cartea sa de memorii: "Steaua mea calauzitoare a fost intotdeauna credinta intr-una dintre promisiunile democratiei, conform careia fiecare persoana ar trebui sa poata merge atat de departe cat ii permit talentele sale". Daca vrem putem inlocui talentele cu competentele.
  Cu ani in urma, am vazut o emisiune cu un sociolog stabilit in SUA (cred ca se numea Sorin Matei, ii cer scuze daca ma insel) care intrebat fiind care este diferenta dintre Romania si SUA spunea: "Romania este pe pamant, SUA este pe Marte". Eu doresc doar ca Romania sa se ridice de la pamant si noi toti sa stam cu fruntea sus.
  Sa fie acesta cel mai reusit start-up!

  RăspundețiȘtergere
 3. Pentru ca maine este ziua dumneavoastra de nastere, vreau sa va fac cadou o poveste care s-a petrecut anul trecut. Aveam un elev care studiase o perioada in SUA si care, la inceputul anului scolar, de fiecare data cand faceam prezenta si ajungeam la numele sau, raspundea: "Prezent, jos Basescu!". I-am explicat ca la scoala nu se face politica, dar lucrurile nu s-au schimbat. Intr-o zi, cand a spus "Prezent" si "Jos Basescu", am racnit si eu: "Jos Obama". A ramas interzis, iar eu i-am explicat: "Presupun ca asa ai invatat in SUA sa-ti declari prezenta". Este evident ca de atunci incolo a raspuns numai "Prezent". Cum spunea o distinsa profesoara de limba romana, a carei memorie o pretuiesc: "Asa ceva in America nu e posibil".
  La multi ani!

  RăspundețiȘtergere
 4. Este nevoie de obligativitatea votului si introducerea votului prin corespondenta, on-line si o modernizare continua a Romaniei. 20-30% din mormolocii care nu voteaza sunt tineri nepasatori si nemultumiti care vor fi atrasi de aceasta modalitate noua de a vota!

  RăspundețiȘtergere
 5. Ar fi fost bine daca "Miscarea Populara" ar fi fost sustinuta intr-adevar de populatie (nu doar 5000 de adeziuni) si daca in fruntea ei ar fi fost promovati specialisti, nu politicieni (da, consilieri prezidentiali sunt politicieni si ei).

  Meritocratia ar trebui promovata pentru a scoate Romania din mocirla in care se afla. Solutii sunt, oameni care sa le puna in aplicare exista. Lipseste vointa.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Promovarea pe criterii valorice, pe competenta, este fff ok, este de dorit, este ceea ce avem nevoie.
   Meritocratia ca si curent politic, cea care doreste desfiintarea democratiei este o aberatie.
   Mih

   Ștergere

 6. Orice organizatie nou creata atrage sau nu membri si suport pentru cauza sa in functie de doua aspecte primordiale: identitatea membrilor fondatori si insasi scopul pentru care a fost creata .
  Dispozitia/pozitionarea , caracterul si valorile morale ale membrilor fondatori este acel foc care atrage in jurul sau oamenii ,care la un anumit nivel rezoneaza cu aceste calitati. Compozitia conducerii unei organizatii dicteaza tonul acesteia. Complementaritatea trasaturilor liderilor denota congruenta in ceea ce priveste idealul ce se doreste a fi atins de acea organizatie.
  Orice organizatie are un scop.
  O organizatie care urmareste binele tuturor este cu adevarat admirabila dar nu este nicidecum unica in contextul in care nici o alta structura de acest tip (sau partid politic cum probabil o sa devina FMP ) ) nu poate sa spuna in aparenta ca urmareste altceva. Bineinteles faptele sunt cele ce afecteaza increderea populatiei in acea organizatie politica sau apolitica.
  In acest sens un avantaj pe care il are Fundatia Miscarea Populara ( FMP ) este insasi noutatea sa. Nefiind constransa de un trecut care sa fi fost marcat de probleme si inconsistenta ideologica, FMP are potentialul de a deveni un liant al societatii, aducand impreuna oameni de seama, tinerele sperante si pe acei a caror ganduri si aspiratii nu isi gasisera inca locul/contextul de a fi exprimate .
  FMP, ca organizatie care isi manifesta dorinta urmaririi binelui general si nu a intereselor particulare poate atrage oameni multi si de valoare in cadrul sau.
  O voce a poporului, a ratiunii, a inovatie si a schimbarii in bine, FMP poate fi o comunitate care sa asigure prosperitatea unei natiuni.
  . In acest sens eu consider ca FMP ar trebuii sa promoveze trei domenii: educatie, sanatatea si research and developement ( R&D).
  Un sistem educational performant, modern si de top genereaza o multitudine de efecte benefice si in acelasi timp solutioneaza un numar considerabil de probleme ( economice, sociale, culturale, s.a.m.d ) cu care se confrunta societatea la acest moment. O societate educata este o societate in care la nivel economic performanta si competenta sunt ridicate si veniturile unui stat cresc exponential . Evaziunea ficala precum si alte forme de infractionalitate sunt diminuate prin educatie.
  Realitatea este destul de simpla in ceea ce priveste educatia : scopul noilor generatii este de a depasi generatia de dinaintea sa. Civilizatiile in care acest lucru nu s-a produs au stagnat si eventual au intrat in declin, urmand fie sa fie asimilate de civilizatiile a caror cultura a fost mai puternica ,fie sa piara sub propria greutate.
  Sistemul medical al unei tari este primordial pentu succesul si insasi supravietuirea acesteia. O populatie sanatoasa este o populatie cu un viitor. Un sistem medical dotat, performant si accesibil este dorit de toata populatia iar efectele benefice sunt inumerabile.
  R&D este un domeniu in care toate tarile moderne investesc. Capacitatea unei tari de a uitiliza resursele umane cu capacitati si aptitudini in diferitele domenii de importanta, pentru a produce si dezvolta inovatii este direct proportionala cu succesul economic si prosperitatea tarii respective.
  Propunerile mele pot fi detaliate si argumentate ( motive si solutii ) in cazul in care considerati ca pot fi de real ajutor in acest sens.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Marian Cristache10 aprilie 2013 la 23:19

   Educatia este primordiala. Ce "produce" invatamantul romanesc acum: idioti pe banda rulanta. Dar nu copiii sunt de vina ci aceia care-i tin in liceu pina in clasa a 12-a ca sa cada la BAC, un examen pe care nu il inteleg, un examen care pentru 50% din elevii de liceu e o gluma buna. Daca mai adaugi, din cei care iau bac-ul, inca 25% care merg la o facultate particulara-finalizand cu o diploma care in cele mai multe cazuri are cel mult valoarea hartiei pe care e tiparita-rezulta ca undeva la 75% din elevii ajung in viata fara o pregatire, fara nimic!! asteapta salarii de top dar ei saracii nu au ce oferi si intind mana la "stat"!!! si ingroasa randurile asistatilor sociali, o excelenta masa de manevra pentru partidele populiste, oameni ale caror voturi se pot cumpara cu o sacosa si un pix!!!!

   Ștergere
 7. WOW excelent, m-ati convins sa merg la vot. Dar io cu cine votez? Voi nu sunteti partid asa ca nu va pot vota, celelalte partide sunt tot alea pe care nu le-am votat si nu o sa le votez nici in viitor, deci.....?
  Ce o sa faceti, adunati oameni de calitate in fundatie si apoi o sa ii propuneti partidelor? Sau ii puneti sa candideze independenti? Sistemul e facut de asa natura sa dezavantajeze independentii iar Antonescu, Ponta si Blaga o sa va rada in nas daca o sa le propuneti oameni.
  Idei bune o sa tot strangeti ca sunt destui oameni inteligenti in tara dar problema este cine o sa le puna in practica. Ati avut o lege a educatiei buna dar in 2 ani de guvernare nu ati reusit sa o implementati iar acum usl o toaca marunt. Aveti niste proiecte foarte bune realizate de specialistii din comisiile prezidentiale, pe alea cine le pune in practica?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cred ca cel mai sigur mod de a gasi raspuns la intrebari este sa te implici. Asa vei afla si ii vei ajuta si pe altii sa afle.
   Mih

   Ștergere
  2. DMZ, de exemplu se poate cere sustinerea acestui proiect de lege :
   http://blog.inmures.ro/2013/03/legea-142003-a-partidelor-partidelor-politice-si-necesitatea-modificarii-ei/

   Ștergere
 8. Deocamdata nu pot spune decat Wow !.Pare mai mult decat ma asteptam.Exista un pericol : diferenta intre perceptie si realitate. Si asta la Romani conteaza mult.Mult prea mult.
  P.S. Daca mai citesc o astfel de analiza ma tem ca-mi pleaca "adeziunea" fara acordul meu. :))

  RăspundețiȘtergere
 9. @Anonim10 aprilie 2013, 12:58, nu sunt de acord cu votul obligatoriu. Clasa politică trebuie să mă atragă cu candidați credibili.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pai vedeti bine pe cine atrage "clasa politica" ,"onor clientela" sau lumpen-proletariatul dispus sa-si vanda votul pe 50-100 lei, o galeata, un kil de ulei, malai, faina.
   Votul obligatoriu e strict necesar aflarii situatiei exacte a electoratului integral.
   Cum spuneti dvs., la limita, daca "clasa politica" ar mai atrage doar trei alegatori, vom fi condusi de alesul a doi dintre cei trei alegatori!

   Ștergere
 10. Eu am incredere in oameni ca dumneavoastra, am fost intrutotul de acord cu reformele pe care le-ati propus in domeniul educatiei si nu de putine ori a trebuit sa am polemici cu colegi care s-au simtit obladuiti de un ministru blajin si abramburit.
  Am totusi o ingrijorare in privinta "comitetelor de sprijin" Imi aminteste de acele comitete locale FSN care au activat tot felul de neterminati in nimic.
  L-am ascultat pe liderul Miscarii Populare si mi-a placut ca a tot accentuat pe criterii. Asta cred ca trebuie publicat mai intai pentru ca noi sa putem semnala eventuali profitori.

  Profira Zainea

  RăspundețiȘtergere
 11. Pentru a "culege" solutii, propuneri, idei de jos in sus, trebuie sa faceti cosurile in care acestea sa se stranga, respectiv laboratoare, cluburi, sectiuni, numiti-le cum doriti, cu pagini de net sau facebook separate, in care doritorii sa se inscrie la dezbateri. Puneti cate un sef de sectiune (economic, juridic, administrativ sau orice alta categorisire veti adopta), care sa propuna teme sau sa le modereze pe cele propuse de participanti si organizati dezbaterile care vor genera - cu siguranta - si solutii. Oamenii abia asteapta sa se inscrie, dar nu la gramada, ca la partid ci juristii la juristi, arhitectii la arhitecti etc. Ma rog, sper ca m-am facut inteles. Nu voiam sa ma refer neaparat la meserii ci la ocupatii, expertiza si grad de interes pentru participare si sustinere.

  RăspundețiȘtergere
 12. Pentru a "culege" solutii, propuneri, idei de jos in sus, trebuie sa faceti cosurile in care acestea sa se stranga, respectiv laboratoare, cluburi, sectiuni, numiti-le cum doriti, cu pagini de net sau facebook separate, in care doritorii sa se inscrie la dezbateri. Puneti cate un sef de sectiune (economic, juridic, administrativ sau orice alta categorisire veti adopta), care sa propuna teme sau sa le modereze pe cele propuse de participanti si organizati dezbaterile care vor genera - cu siguranta - si solutii. Oamenii abia asteapta sa se inscrie, dar nu la gramada, ca la partid ci juristii la juristi, arhitectii la arhitecti etc. Ma rog, sper ca m-am facut inteles. Nu voiam sa ma refer neaparat la meserii ci la ocupatii, expertiza si grad de interes pentru participare si sustinere.

  RăspundețiȘtergere
 13. Pentru a "culege" solutii, propuneri, idei de jos in sus, trebuie sa faceti cosurile in care acestea sa se stranga, respectiv laboratoare, cluburi, sectiuni, numiti-le cum doriti, cu pagini de net sau facebook separate, in care doritorii sa se inscrie la dezbateri. Puneti cate un sef de sectiune (economic, juridic, administrativ sau orice alta categorisire veti adopta), care sa propuna teme sau sa le modereze pe cele propuse de participanti si organizati dezbaterile care vor genera - cu siguranta - si solutii. Oamenii abia asteapta sa se inscrie, dar nu la gramada, ca la partid ci juristii la juristi, arhitectii la arhitecti etc. Ma rog, sper ca m-am facut inteles. Nu voiam sa ma refer neaparat la meserii ci la ocupatii, expertiza si grad de interes pentru participare si sustinere.

  RăspundețiȘtergere
 14. Nu ca zic, da'vreau sa spun:

  "Non-valoarea pare să fie promovată. De aceea, în primul rând este nevoie ca Mișcarea Populară să declanșeze și să promoveze dezbaterea despre valori."

  Cred ca este de actualitate ce schitam la un moment dat (primul bac adevarat- felicitari!), intr o publicatie:

  Nu ca zic, da’ vreau sa spun:

  Domnule Profesor,
  Doamna Profesor ......, Domnule Profesor .........,
  Domnule Profesor Miclea,
  si altor PROFESORI, care se bucura de toata pretuirea mea:

  - despre comunism:
  I cea mai buna consecinta: am fost “condamnati” sa citim numai carti bune
  II cea mai rea consecinta: a distrus proprietatea

  despre BAC 2011:
  - la ‘cald”, luat de val, am gasit vinovatii: parintii (7 ani de acasa – nu se aplica la “capsunari”-cumulat cu comunism II – puteam fi tarani harnici nu oraseni fara cult pentru munca)
  - citind opinia Dumneavostra, includ la vinovati si reprezentantii profesorilor universitari

  despre solutii:
  cred ca MESERIASII: educatori/invatatori si profesori, ar trebui identificati/sprijiniti/apreciati/laudati pentru nobila lor meserie si rezultatele muncii!

  vor avea de castigat: copii, parintii, MESERIASII din invatamantul superior si noi ca natie vom proteja mediul – se vor taia mai putini copacii, reducandu-se numarul diplomelor.

  despre viitor:
  lumea evoluiaza din cauza prostilor.

  consideratie.
  tudor padure

  BAFTA!
  PS Este prioritar pentru reusita Miscarii Populare ca: MESERIASII: educatori/invatatori si profesori, ar trebui identificati/sprijiniti/apreciati/ plus celelalte categorii socio profesionale care reprezinta, cred si sustin valorile!

  RăspundețiȘtergere
 15. Da, domnule Funeriu...

  Ideea, inițiativa și demersul sunt toate foarte bune... Mulți oameni au decis să aloce în mod voluntar timp și energie pentru ele (mă număr și eu printre aceștia)...

  Acuma, cred eu, esențial este să folosim niște instrumente adecvate pentru a putea colabora... Treaba asta nu va fi ușoară. Un mediu in care mii de oameni încearcă să-și facă auzite mesajul și ideile cât mai repede, are șanse mari să fie cuprins de o gălăgie de nedescris...

  Eu cred că cel mai important pas este în primul rând proiectarea portalului electronic care va susține logistic abordarea fundației noastre: "de jos în sus". Cred că acest portal va trebui să ofere facilități de forumuri de discuții, bloguri, mesaje private între membri, chat, sisteme de comentarii și răspunsuri la comentarii, sisteme de "rating" pentru activități și de promovare automată (mai sus) a activităților și ale membrilor care au aprecierea celorlalți membri, sisteme de subgrupuri de interese (pe domeniile mari pe care le-ați propus) care să-și gestioneze propriile proiecte și ierarhii... Este o grămadă de treabă - majoritatea pe baze de date relaționale - dar sunt convins că vom avea și ajutor de calitate pentru asta :)

  Părerea mea este că valoarea acestui viitor portal va avea o importanță DECISIVĂ în succesul mișcării noastre... Probabil că va costa și ceva bani - nu ar fi rău ca printre primele inițiative după ce terminați cu hârțoagele și faceți cont în bancă să puneți un link pentru donații... (dacă o faceți prin Paypal, mie mi-ar fi mai ușor să contribui)...

  De-abia aștept să începem !!!
  Petre Banu

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule Banu

   Ce donatii? ce cont in Banca oamenii trebuie sa fie ajutati prin ideile lor, prin pregatirea lor profesionala prin Associatii de Antrepenorii ,oameni sunt satui de teorie, oamenii vo-r fapte degeaba crezi in ceva daca nu faci fapte, intii fapte si pe urma oamenii vo-r crede nu satura oamenii cu politica sunt satui oamenii de politica de propmisiuni fara nici o acoperire, oamenii vor sa fi-e independentii da.....asta a fost viziunea mea capitalista ca orice Antrepenor sa porneasca de jos cinstit si fara sphaga si coruptie va dau un exemplu MC DONALD a pornit afacerea cu un carucior ,si vindea hamburgher si dupa atitea generatii a devenit milionar asta este capitalismu, in Romania au ajuns milionarii peste noapte, care este diferentza? intrecapitalismu occidental si ce-l din Romania? nu stiu ce etate aveti dar eu si domnul profesor am fost intoxicati cu doctrina socialista iar invatatorul Lenin tragea atentia mare care spunea

   ,,FERITI-VA DE BURGHEZIA COMUNISTA, CA ESTE MAI PERICULOASA CA CE-A CAPITALISTA

   Niciodata nu se va reusi ca dintru-n comunist sa faci un capitalist, dar pot ca din ceii care nu au avut parte din acest sistem pot sa ii educ si sa ii arat ce inseamna capitalismu
   Eu am atras atentia ca, pina nu va veni cineva din afara un roman care are experientza capitalista. un om matur nu orice aventurier atunci oamenii i-si vo-r schimba mentaltatea nu credeti?

   Ștergere
 16. In primul rind as dori sa va anuntz din start in ce-a ce priveste imaginea acestei Miscari

  1 Miscare care este facuta de ce-l mai mare dusman al pensionarilor si al celor 7 milioane care au votat contra dumnealui
  2 A-ti mintit oamenii din start a-ti pus un om in conducerea acestei Miscari vezi doamne ca este profesor ,nu este adevarat ca a pus adeziune si gata hai sa il luam pe acesta a fost adus de un alt om tot Sociolog atit dumneavoastra cit si dumnealui a-ti facut parte din vechiul sistem deci credibilitatea o aveti nula trebuia democratic in Dezbatere publica sa faceti propunerii din ceii mai buni in baza proiectelor pe care le au ce-a ce faceti nu faceti bine adica tot Basescu sa fie capu pai cind vreodata? am tot studiat postarile unor oamenii care au ideii ce nu le are Domnul Basescu trebuie sa intelegetii increderea oamenilor o ve-ti reca[pa ta atunci cind oamenii vo-r vedea ca sunt in sigurantza de cistigarea pinei ce-a de toate zilele pe dumneavostra va intereseaza electoratul cistigarea electoratului fara minciunii electorale anaslizati postarile care se fac pe Blogul Domnului Diaconescu, pe FB si a-ti facut o greseala ca a-ti ales s-au mai bine spus a-ti pus un om al lui Domnul Lazaroiu nu se poate asa ceva nuuu oamenii sa i-si aleaga Conducatorul cred ca este bine ce-a ce spun fara nici un fel de suspiciune alfel nu aveti nici o sansa, vremurile s-au schimbat oamenii s-au fript.acum sufla in ciorba am o etate inaintata am 70 de ani asa vorbesc oamenii pe la colturii nu presa oamenii s-au saturat de toata clasa asta politica oamenii nu mai au incredere in eii insasi asa sa faceti cum va spune un om batrin

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In primul rand ar trebui sa va corectati greselile gramaticale (ex.: "in ce-a ce", "ce-l mai mare", "A-ti mintit", "sa faceti propunerii din ceii", "sa intelegetii", "o ve-ti [recapata]", "v-or vedea", "ce-a de toate zilele", "s-au mai bine spus" etc. etc. etc.), greselile de exprimare, poate si "stilul". Despre continut ar fi multe, multe de spus. Dar eu zic sa incepeti cu gramatica...

   Ștergere
 17. La Multi Ani, d-le Funeriu!
  Sanatate, impliniri si putere pentru toate!
  Mih

  RăspundețiȘtergere
 18. Draga Daniel, nu ai de lucru? S-a descoperit tot in chimie? Cate probleme mari nu sunt rezolvate....

  Lasa balta politica. Nimeni nu mai voteaza cu Traian Basescu, cu tine sau cu gastile astea noi gen Ponta&comp.

  Partea puternica a poporului roman, daca mai exista acest popor, e plecata in strainatate si pleaca mereu. Si tineri si firme, mari si mici.

  Cati antreprenori, patroni de IMM sau oameni care lucreaza in mari companii ca sefi sau angajati aveti acolo? Nu asta e marea problema, miscarea populara sau alte 1001 de miscari care se tot fac. Lupta este intre statul socialist, asistential, care e pe duca in toata lumea si firme. Intre puturosi, asistati, hoti si cei puternici, harnici si cu initiativa.

  Iar astia din urma....s-au saturat de toti politicienii din Romania, de absolut toti. Solutia care o vad eu este:toti la zid, toti care au fost in guverne, parlamente, primarii etc. Anchetati ca romanul ala din Ungaria de la stiri, pana dau banii din offshoruri inapoi. Apoi, cei care au furat peste 1 milion de euro, solutia Ceausescu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. "Eu", sau "unii", sau chiar "multi", ar fi mult mai corect decat "nimeni".
   Acest "nimeni" iti decredibilizeaza mesajul.
   Si inainte sa-i pui pe toti la zid,solutia "care" o vezi ("anchetare" cu bataie pana la moarte), in lumea civilizata se numeste CRIMA!Criminalii nu vor construi niciodata o societate normala, sanatoasa si evoluata. Poate cel mult, o dictatura hada.
   Mai bine mai repeta la gramatica pt ca mai ai lipsuri.

   Ștergere
 19. eu cred altceva. cred ca, ati intuit ca electoratul nu mai are un gram de incredere in clasa politica care s-a succedat la putere. populatia tarii e scarbita de voi, oamenii politici care n-ati facut nimic pentru gutulanul de roman, pe care l-ati mintit cu fiecare fluturas de partid imprastiat multimilor. ca a fost dreapta ca a fost stanga sau mov, portocaliu, rosu sau galbien, aceleasi obiceiuri: minciuna, demagogie, folclor ieftin, zambete fortate, interes prefacut pentru problemele cetateanului. ideile acestei MP nu va apartine. nu voi sunteti cei care o sa treziti spiritul civic si increderea romanilor intr-o forma de organizare, partid, fundatie ( app, cand il transformati in partid) ci oamenii care n-au avut de-aface cu voi, politicienii. uitati-va in jurul vostru. poporul asta traieste in mizerie, degradare morala, saracie, mare parte, din cauza voastra, a celor care sunt fondatorii acestei fundatii. nu

  RăspundețiȘtergere
 20. Domnule Profesor

  Pot sa expun aici pe acest Blog o propunere

  RăspundețiȘtergere
 21. Domnule profesor

  Dece nu i-mi apar postarile? nu sun Anonim

  RăspundețiȘtergere
 22. Am rugat daca pot expene aici pe Blog o propunere s-au prin Email?

  RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu

Oldies and Goldies

Homeschooling: inginerie socială, nicidecum alternativă educațională

Cum să iei două Nobeluri fără bac, scriind și articole științifice greșite? Și să mai și mergi din arest direct la balul președintelui SUA

Cum e cu latinitatea Limbii Române (text scris de tata, adică de Ionel Funeriu)

Mica mea mare răfuială cu unii „lideri de opinie”: sunteți și voi vinovați

Adevărul despre aberația auxiliarelor: despre imbecilitatea agresiv-distructivă din România