Spiru Haret și stârpirea fraudei

Fragment din Operele lui Spiru Haret

Circulara nr. 30155 din 23 mai 1907 către prezidenții comisiilor de examen particular pentru licee, școale comerciale etc.

Am onoarea a atrage serioasa d-voastră băgare de seama asupra modului cum trebuie făcute examenele școlarilor pregătiți în particular, deoarece și dvs sunteți însărcinat cu conducerea lucrărilor uneia din comisiile respective.

Am avut ocaziunea foarte neplăcută de a constata marea dezordine și absoluta lipsă de îngrijire de care au dat dovadă, mai ales în anii din urmă, unii din președinții acestei comisii. Nu numai prescrierile regulamentului nu au fost păzite, dar le-a lipsit chiar cea mai elementară grijă pentru buna îndeplinire a îndatoririi lor, care nu le era impusă cu sila, pentru care fuseseră plătiți și de a cărui conștiincioasă îndeplinire atârnă soarta studiilor atâtor copii. 

Cataloagele pierdute sau ținute în dezordine, notele greșite, ștersături și îndreptări în cataloage făcute în mod arbitrar, lucrările scrise distruse, în loc de a fi păstrate în arhiva școalei, cum cere regulamentul, au venit să se adauge peste măsura ilegală care a permis la o mulțime de școlari de a trece deodată examene pentru câte două, trei, patru și chiar cinci clase. A rezultat de aici o stare de anarhie care constituie un adevărat pericol, nu numai pentru învățământul privat, dar și pentru cel public. În adevăr, examenele particularilor devenind astfel o curată parodie, care permite celor mai răi școlari fugiți de prin școalele publice să absolve școala nu deodată, dar chiar înaintea colegilor lor cinstiți și muncitori care își continuă studiile regulate, aceștia din urmă sunt descurajați de a urma calea muncii cinstite și sunt ademeniți a se folosi și ei de practicile necinstite sau cel puțin dezordonate de care s-au folosit cei mai răi din foștii lor camarazi. 

Cu modul acesta, învățământul, în loc să fie un mijloc de îmbunătățire a caracterului și de îndemn pe calea cea bună, devine, din contră, un mijloc de stricăciune morală și de îndemn la fraudă și necinste.

De aceea, încă o dată atragem în mod foarte serios atenția d-voastră asupra acestor lucruri și vă rugăm a conduce lucrările comisiei în așa fel încât să nu se mai repete cele petrecute în trecut.
Trebuie să se aplice regulamentul întocmai, examenele să se facă în regulă și în mod conștiincios, cataloagele să se țină în cea mai perfectă regulă și curățenie. Note greșite, șterse sau îndreptate nu vom tolera, iar pe examinatorul care se va abate îl vom face răspunzător și vă putem asigura că sunt mijloace pentru ca această responsabilitate să fie efectivă.

De asemenea, veți fi cu deosebită atențiune pentru a stârpi încercările de fraudă din partea candidaților excluzând din examen pe aceia care ar voi să înșele, în orice chip ar fi, buna credință a examinatorilor. În special veți priveghea ca să nu se mai întâmple cazuri de substituire a candidaților prin alții care vin să treacă examenul în locul lor, lucru despre  care avem probe că s-a întâmplat.
Pentru anii viitori vom lua măsuri pentru a stârpi în mod radical această practică. Anul acesta însă d-voastră veți putea ca prin mijloace proprii să descoperiți încercări de acest fel care s-ar produce.
În asemenea cazuri, veți lua măsurile cele mai energice pentru a costata identitatea adevărată atât a candidatului substituit, cât și a înlocuitorului, recurgând la nevoie chiar la intervenția poliției. Cazurile acestea ni le veți aduce la cunoștință îndată prin raport special; iar noi vom pune în urmărire pe cei vinovați și vom face a li se aplica pedeapsa prevăzută de lege pentru escrocherie.

Vă mai punem în vedere, Domnule Președinte, că atât d-voastră cât și toți membrii comisiei să examinați cu deosebită îngrijire pe acei din candidați care, în anii precedenți, vor fi trecut deodată examene pentru mai multe clase deodată. Asemenea examene neputând fi serioase, este sigur că acei care au beneficiat de ele nu pot avea la examenele ulterioare siguranța de cunoștințe pe care o are acel care a mers calea regulată. De aceea, față de asemenea candidați trebuie să se facă examenul cu mai mare băgare de seamă decât față de ceilalți.

Vă mai rog în fine, Domnule Președinte, să faceți ca îndată după terminarea examenului, lucrările comisiei să fie încheiate și înaintate ministerului, în deplină regulă, fără omisiuni și greșeli sau cu situații greșite, pentru ca să nu se mai întâmple ca anul acesta, când lucrările  comisiilor din iunie și septembrie trecut nu erau încă încheiate, nici certificatele făcute, la martie următor.

(Publicată în ”Buletinul Oficial al Ministerului Instrucțiunii” nr. 268 din 1-15 iunie 1079, p. 6195)

Comentarii

Oldies and Goldies

Homeschooling: inginerie socială, nicidecum alternativă educațională

Cum să iei două Nobeluri fără bac, scriind și articole științifice greșite? Și să mai și mergi din arest direct la balul președintelui SUA

Cum e cu latinitatea Limbii Române (text scris de tata, adică de Ionel Funeriu)

Mica mea mare răfuială cu unii „lideri de opinie”: sunteți și voi vinovați

Adevărul despre aberația auxiliarelor: despre imbecilitatea agresiv-distructivă din România